اس ام اس عاشقانه جدید

رمان عاشقانه ، رمان آغوش، عشق، تفاوت ادیان ، زندگی عاشقانه ، لج بازی و عشق، جدال عاشقانه ، کشور هالیفاکس، تحصیلات عالیه ، آراد ، ویولت ، دین مسیحیت ،

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
جنس دلتان از چیست ؟ که اصلا تنگ نمی شود …
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
رمان عاشقانه ، رمان آغوش، عشق، تفاوت ادیان ، زندگی عاشقانه ، لج بازی و عشق، جدال عاشقانه ، کشور هالیفاکس، تحصیلات عالیه ، آراد ، ویولت ، دین مسیحیت ، دین اسلام ، ازدواج مسیحی با یک مسلمان ، دردسرهای عاشقی، عشق من ، دوست داشتن ،

رمان عاشقانه ، رمان آغوش، عشق، تفاوت ادیان ، زندگی عاشقانه ، لج بازی و عشق، جدال عاشقانه ، کشور هالیفاکس، تحصیلات عالیه ، آراد ، ویولت ،

– من کاری با ایشون ندارم … ایشون انگار خیلی دوست داره کار به کار من …
از جا پریدم و گفتم:
– آقای محترم … حواستون رو کاملا جمع کنین که با من در نیفتین … چون هر کس تا حالا با ویولت در افتاده سر یک ماه بولدوزر هم نتونسته جمعش کنه … فهمیدین؟
با پوزخندی که تازه فهمیدم زینت همیشگی صورتشه اومد سمتم … اونم آروم آروم … با حفظ فاصله قانونی ایستاد جلوم و گفت:
– مطمئنی؟ ( ادامه ی مطلب )

دختره سریع پرید وسط و گفت:
– اِ آراد … خوبه همین الان از از کمیته انضباطی اومدین بیرون … این کارا از تو یکی بعیده … بیا برو بیرون خجالت بکش …
آراد با خشم و نفرت نگام کرد و بعد با سرعت رفت بیرون … دختره اومد سمت من نشست کنارم و دستمو گرفت توی دستش … با دست دیگه اش تند تند داخل کیف کوچیکشو گشت و بعد یه دونه شکلات پیدا کرد … باز کرد گرفت جلوی دهنم و گفت:
– بیا اینو بخور .. فکر کنم فشارت افتاده …
دهنمو باز کردم و دختره شکلات رو گذاشت توی دهنم …. واقعا اون لحظه برام مفید بود … دستمو نرم ماساژ داد و گفت:
– اسمت چیه؟
– ویولت …
– چه اسم قشنگی! اسم منم آراگله …
با لبخند گفتم:
– اسم توام قشنگه …
– مرسی … اسم منو بابای خدابیامرزم انتخاب کرده … درست مثل آراد …
– خیلی به هم شبیهین … البته بیشتر چشماتون …
– درسته … آخه ما دوقلوئیم …
با حیرت گفتم:
– راست می گی؟!
– آره …
– ایول! دوقلو … یه دختر یه پسر … دوست دارم بچه های منم دو قول بشن … عین شما دختر پسر … اما اگه پسرم عین داداشت بشه روز دوم شوتش می کنم تو دیوار …
غش غش خندید و گفت:
– تو چه شیطونی دختر …
با خنده سر تکون دادم و گفتم:
– آره همه همینو می گن … راستی کدوم بزرگترین؟
– آراد …
– اوفففف!
– از من می شنوی با این دادش من زیاد یکی به دو نکن! نگاه به اخم و تخمش نکن … پاش بیفته شیطونو درس می ده …
– خودش پا می ذاره روی دم من …
– خوب تو کوتاه بیا … همه می گن بخشش از بزرگونه …
ابرو بالا انداختم و گفتم:
– اون که از من بزرگتره … راستی چند سالتونه؟
– بزرگی به سن نیست که خانوم! ما هم بیست و پنج سالمونه …
– نه!
– چرا …
– توام ترم اولی؟ چه رشته ای؟
– من ترم اول کارشناسی ارشدم … واسه ارشد یه کم دیر قبول شدم … رشته ام هم نقاشیه … ولی داداشم ترم اول کارشناسیه …
– بچه تنبل بوده؟
خندید … نرم و با وقار … ولی زود جمعش کرد و گفت:
– نه … گرفتاریاش زیاد بود …
– اوووه! همچین می گه گرفتاری انگار چی بوده …
لبخند زد و گفت:
– اگه خوبی بلند شو بریم … دیگه کلاس نداری؟
– چرا … ساعت شش هم دارم … ولی نمی تونم برم سر کلاس … می خوام بیام یه دور بزنم توی محوطه …
با تعجب گفت:
– چرا نمی تونی بری کلاس؟
– چون دو هفته تعلیق شدم …
– نه!!!!
– آره … داداشت بد زیر آبمو زد …
– آراد؟ آراد زیر آب کسیو نمی زنه … ولی بلد نیست دروغ بگه …
پوزخندی زدم و سرمو انداختم زیر … برای اینکه بحثو عوض کنه گفت:
– راستی رشته ات چیه؟
– سیـ ـنما …
یهو سرجاش ایستاد … منم ایستادم … چرخیدم سمتش و گفتم:
– چرا خشک شدی آراگل؟
– جدی رشته ات سیـ ـنماست؟
– خب آره …
– گرایشت که کارگردانی نیست؟
– چرا … مگه چیه؟
لبخند زوری زد و گفت:
– هیچی هیچی … بریم …
هر دو از اون ساختمون نفرین شده خارج شدیم و رفتیم سمت محوطه …

آراگل با نگرانی گفت:
– آراد کجا رفته یعنی؟
– آراگل … می شه خسارت ماشینتون رو بعدا بهم بگی ؟
– بیخیال آراد محاله ازت پول بگیره …
– بیخود … من زیر دین این داداش تو نمی رما … گفته باشم …
– دختر تو چرا اینقدر غدی … اصلا خوب نیست یه دختر اینقدر لجباز و یه دنده باشه …
– چرا مثلا؟
– خوب واسه اینکه دیگه سنگ روی سنگ بند نمی شه … غد بودن توی ذات مرداست … زن همیشه باید جلوی مرد کوتاه بیاد … البته به حق … نه ناحق! اینجوری می تونن جفت خوبی باشن و کنار هم زندگی قشنگی رو تشکیل بدن …
– تو شوهر کردی؟
– نه …
– پس هیچی نگو … من عمرا بتونم اینجوری بشم …
– توی سن تو این طرز تفکر زیاد هم دور از ذهن نیست … یه روز خودت به حرفای من می رسی …
صدای کسی از پشت سر بلند شد:
– کجایی تو خانومی … چقدر دنبالت گشتم … خوبی؟
رامین بود … برگشتم و با لبخند گفتم:
– تو کجا در رفتی؟
– من در رفتم؟! نه اصلا … جا پارک گیرم نیومد …
توی دلم گفتم جون خودت … ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم:
– کلاس نداری؟
– به کلاس اولیم که نرسیدم .. منتظر دومیم …
– چی داری؟
– آشنایی با هنر در تاریخ …
– جدی؟!!!
– آره … چطور …
– رشته ات سیـ ـنماست …
– آره خوب .

رشته ات سیـ ـنماست …
– آره خوب …
– ایول … هم رشته ایم …
دستشو دراز کرد به طرفم و گفت:
– پس بزن قدش … این همه خوش شانسی برای من یکی عجیبه به خدا …
خیلی عادی دست دراز کردم و باهاش دست دادم … دستمو گرفت توی دستش و یه فشار خیلی کم بهش وارد کرد … چشماش یه جوری عجیبی درخشید … آراگل با صدای لرزان گفت:
– من می رم دیگه ویولت … باید آراد رو پیدا کنم …
دستشو گرفتم و سریع گفتم:
– نه وایسا … می خوام با هم بریم … من که جایی رو بلد نیستم حداقل از تو یاد بگیرم …
رامین که فهمید نمی خوام بیشتر از این پیشش باشم سریع موبایل اپل فورشو در آورد و گفت:
– شمارتو بگو …
بیخیال تند تند شماره ها رو گفتم … خواستم ازش فاصله ای بگیرم که خودشو نزدیکم کرد و در گوشم گفت:
– بهت نمی یاد با این قماش آدما بتابی …
و با سر به آراگل اشاره کرد … اخمی کردم و گفتم:
– ظاهر بین نباش …
– آهان … پس از اون عشقیای زیر چادر مشکیه …
اینبار دیگه موندم بهش چی بگم … خندید و دستی تکون داد و رفت … شونه ای بالا انداختم و همراه آراگل راه افتادم … می دونستم الان تک می زنه ولی نمی تونستم جواب بدم … گوشیم توی ماشین بود … وقت نکردم از توی ماشین برش دارم … نه گوشیمو نه کوله مو … آراگل با لحنی که سعی داشت ناراحتم نکنه گفت:
– همیشه اینقدر راحت با پسرا دوست می شی؟
– آره خوب …
– ولی … ولی این درست نیست …
– چرا؟
– والا … نمی دونم باید چی بهت بگم … می ترسم از حرفام بد برداشت بکنی … من و تو که زیاد با هم آشنایی نداریم … من نمی خوام قضاوت بدی در مورد تو بکنم … و نمی خوام که تو منو جور دیگه ای بشناسی …
فقط نگاش کردم سر در نمی یاوردم … زد سر شونه ام و گفت:
– باشه واسه بعد … فقط می تونم یه چیزی رو بگم … من تو شناخت آدما تبحر خاصی دارم … چشمای تو در عین وحشی و گستاخ بودن معصومیت عجیبی دارن که می گن اصلا اونی که نشون می دن نیستن …
با تعجب گفتم:
– چه جالب! پاپا هم دقیقا همیشه همینو بهم می گه و ازم میخواد معصومیتم رو حفظ کنم …
– چرا به بابات می گی پاپا؟ می دونی اینجوری همه فکر می کنن دختر لوسی هستی!
چشمامو گرد کردم و گفتم:
– خوب وارنا هم می گه پاپا … به مامی هم می گه مامی …
– وارنا؟
– داداشم …
– آهان … خب چرا مثل بقیه نمی گین بابا و مامان؟
– نمی دونم … از بچگی مامی اینجوری یادمون داد …
– یه کم عجیب شد … ببینم تو ایرانی هستی دیگه …
– خب …
تردید رو که توی چشمام دید با حیرت گفت:
– نیستی؟!!!
دلو زدم به دریا … آخر که همه می فهمیدن …

– من دو رگه هستم …
– یعنی چی؟
– مامی فرانسویه … پاپا هم دو رگه اس … یعنی … چه جوری بگم …
– هر جور که راحتی …
– ببین … مامی پاپا ایرانی بوده ولی پاپاش فرانسوی … یعنی پاپا از طرف مامی ایرانی می شه … فهمیدی؟
– اوهوم …
– اونا می رن فرانسه … و پاپا اونجا با مامی ازدواج می کنه … ولی چون علاقه زیادی به ایران داشته می یان ایران …
– خدای من!!!! پس تو بیشتر از اینکه ایرانی باشی فرانسوی هستی …
– درسته …
– ولی خیلی خوووووب ایرانی حرف می زنی …
– ماما … من به مامی پاپا می گم ماما … ماما ایرانی رو به پاپا خیلی عالی یاد می ده … حتی به عروسش که می شه مامی من هم یاد می ده … پاپا هم از همون بچگی ما رو میاره تو ایران و باهامون فارسی حرف می زنه … من فرانسه رو فقط در حد مسافرت … اونم دو سال یک بار دیدم … کشور من ایرانه … من خودمو ایرانی می دونم …
– یعنی فرانسه بلد نیستی؟
– معلومه که بلدم! فرانسه زبون مادری منه …
یهو انگار یاد یه چیزی افتاد … با تردید گفت:
– دینت چی؟
مقنعه مو صاف کردم و گفتم:
– کاتولیک …
نفسشو فوت کرد بیرون و گفت:
– پس مسلمون نیستی …
– نه …
– باورم نمی شه … یعنی من الان یه دوست دو رگه دارم؟ چه بامزه!
نفسمو با صدا دادم بیرون و گفتم:
– چرا همه اینطوری فکر می کنن … من دیگه خسته شدم آراگل …
– مگه همه چطوری فکر می کنن؟ از چی خسته شدی؟
– همه به من به یه دید دیگه نگاه می کنن … یه عده با انزجار … یه عده به دید یه آدم فضایی خیلی خیلی با کلاس … انگار من نمی تونم عادی باشم … دقیقا برای همینه که همه جا دوست داشتم هویتمو پنهان کنم … اما آخرش اسم فامیلم همه چیز رو لو می ده … تازه الان بهتر شده … حداقل الان همه فکر می کنن ارمنی هستم … اما قبلا خیلی تابلوتر بود …
– مگه قبلا چطور بود؟
– قبلا فامیل من مایر بود … ویولت مایر … ولی وقتی بابا دید خیلی اذیت می شیم

قبلا فامیل من مایر بود … ویولت مایر … ولی وقتی بابا دید خیلی اذیت می شیم …

فامیلمون رو به فامیل مسیحی های داخل ایران تغییر داد … اونم با کلی پارتی بازی … و شد آوانسیان … ولی بازم اونی که من می خواستم نشد … آراگل تو نمی تونی حتی تصور کنی که من توی مدارس چه زجری کشیدم …

چون مجبور بودم برای نزدیک بودن به خونه مون توی مدارس عادی درس بخونم … همه معلم ها به یه چشم دیگه به من نگاه می کردن و بدتر از همه بچه ها مدرسه بود …
همه می خواستن به شکلی خودشون رو به من نزدیک کنن … با دست منو به هم نشون می دادن … و وقتی با یکی دو نفرشون صمیمی می شدم خیلی زود باید منتظر می موندم تا یکی از والدنشون بیان مدرسه و درخواست تعویض کلاس بچه شون رو بکنن …

خیلی رک به مدیر می گفتن دوست ندارن یچه هاشون با یه آدم نجس …
بغض گلومو فشرد … آراگل با ناراحتی گفت:
– خدای من! دختر این حرفا چیه؟ هر کس برای خودش عزت داره اونم فقط به صرف انسان بودنش … این افکار رو یه مشت آدم ابله نادون بیسواد به خورد تو دادن … من اصلا تو رو بد که نمی دونم هیچ … خیلی هم خوب می دونم ! هر کسی می تونه توی دین خودش مومن باشه گلم …
توی سکوت فقط زل زدم به چشماش … حرفاش آرومم می کرد … اینا چیزایی بود که عمری خودمو باهاشون آروم می کردم …. با لبخند مهربونش دستمو گرفت و گفت:
– عزیزم … هیچ وقت این چیزا چیزی از ارزش آدما کم نمی کنه … مطمئن باش ..
صدای آراد روی اعصابم خط کشید:
– ساعت یه ربع به ششه آراگل … بیا دیگه دیر شد … همچین این دخترو چسبیدی کسی ندونه فکر می کنه ضریح امام هشتمه …
تند نگاش کردم و گفتم:
– شما حسودیت می شه برو خودتو درمون کن … خواهرت هم کلاساش طبقه بالاست … شما که ترم اولی برو سر کلاست یه وقت استاد جیزت نکنه … نکنه باید با خواهرت بری سر کلاس … تنهایی می ترسی؟
همچین نگام کرد که گفتم الان تنه درخت کنار دستشو می کنه می کوبونه توی سرم … آراگل خنده اش گرفته بود … دست منو فشار داد و گفت:
– می خوای بیای سر کلاس من؟
خمیازه ای کشیدم و گفتم:
– نه برم خونه یه کم استراحت کنم تا مامی بیاد … باید یه جوری خودمو براش لوس کنم تا یه موقع قهر نکنه سر این جریان باهام …
با خنده گفت:
– باشه عزیزم برو … مواظب خودت هم باش …
– باشه توام همینطور … راستی آراگل جونم … شمارتو بگو حفظ کنم …
یه تیکه کاغذ از کلاسورش کند … شمارشو نوشت و داد دستم …سریع گونه اشو بـ ـوسیدم و بدون اینکه نگاهی به آراد بندازم رفتم سمت در خروجی … پسره جعلق نفله! من تو رو آدم نکنم که ویولت نیستم …
ماشینا به همون شکل نا مرتب کنار خیابون پارک بود … گل بیچاره من از جلو داغون و له شده بود و آزرای مشکی آراد عوضی هم از پشت … فکری به سرم زد … نگاهی به اطراف کردم … خلوت بود …
سریع خم شدم و باد لاستکیای عقبش رو خالی کردم … مسلما یه زاپاس بیشتر نداشت و حالا با دو تا لاستیک کم باد نمی تونست هیچ کاری بکنه … تا تو باشی منو اذیت نکنی پسره خودخواه بسیجی!
با لبخندی رضایت بخش در ماشین رو باز کردم و سوار شدم … در حالی که نمی دونستم دارم با دم شیر بازی می کنم …
توی راه داشتم به این فکر می کردم که حالا چی کار کنم؟ پاپا اگه ماشین رو می دید منو می کشت!
مامی هم سر دانشگاه باهام قهر می کرد … باید یه کاری می کردم تا دلشون نیاد دعوام کنن …
از بچگی از دعواهاشون در می رفتم … یا می انداختم گردن وارنا … یا آرسن بیچاره … خودم هم همیشه در حال مسخره بازی بودم … اینبارم باید برم سراغ یکی از این دو تا ….
نمی شه بندازم گردنشون ولی حداقل می شه یه جوری ضمانتم رو بکنن … خواستم برم سمت شرکت آرسن … اوه نه! بار قبل هم آرسن ضامنم شد …
اینبار دیگه پاپا محاله راضی بشه … حتما ماشینو ازم می گیره … باید برم سراغ وارنا … راضی کردنش سخته … ولی راضی می شه … با این فکر روی پدال گاز فشار آوردم …
خونه اش توی طبقه دوم یه آپارتمان نوساز توی یکی از محله های متوسط غرب تهران بود … پاپا برای جداییش هیچ کمکی بهش نکرد و وارنا خودش با پس اندازش و کمک های پاپای پاپا اینجا رو گرفت …
الان هم دنبال کاراشه که هر طور شده برای همیشه بره پاریس … وارنا واقعا به درد اینجا نمی خوره …
شاید از دوریش ناراحت بشم اما ترجیح می دم بره جایی که خوش باشه … ماشین رو توی پارکینگ خونه اش پارک کرد و با آسانسور خودم رو به طبقه دوم رسوندم … زنگ در رو سه بار به صدا در آوردم …
این رمز من بود … همیشه سه تا زنگ … چند لحظه طول کشید تا صداش از پشت در بلند شد:

رمز من بود … همیشه سه تا زنگ … چند لحظه طول کشید تا صداش از پشت در بلند شد:
– Oh mon dieu! Avez le tremblement de terre
( اوه خدای من! زلزله اومد به زبان فرانسه)
با پا کوبیدم به در و در جوابش گفتم:
– باز کن درو! پسر بد اخلاق فرانسوی …
در باز شد و قد بلند وارنا توی درگاه مشخص شد … خونه اش اینقدر تاریک بود که درست نمی دیدمش … اما مشخص بود بالاتنه اش برهـ ـنه است … یه شلوارک هم پاش بود … سیـ ـگارش لای انگشت دستش می سوخت و همین که درو باز کرد موج دود از در اومد بیرون … دماغم رو گرفتم و گفتم:
– Pooh! (پیف!) خفه نکنی خودتو وارنا!
از جلوی در رفت کنار … وارد شدم و اون پشت سرم گفت:
– غر زدن ممنوع! از دست غر های لیزا کارم به اینجا کشید …
مامی رو می گفت … خودم رو پرت کردم روی کاناپه وسط پذیرایی و گفتم:
– چقدر هم که تو بدت می یاد!
خندید … روی مبل کناریم نشست و زل زد توی چشمام … طبق معمول دست گذاشتم روی صورتم و گفتم:
– صد دفعه بهت گفتم اینجوری تو تاریکی زل نزن به من عین گربه می شی … می ترسم!
با خنده بلند شد … پرده سرتاسری پذیرایی رو کنار زد و نور به داخل هجوم آورد … حالا راحت تر می تونستم قامت خوش فرم برادرم رو ببینم … یه فرانسوی اصیل … من رنگ مو و رنگ پوستم رو از ماما به ارث برده بودم و برای همین خیلی هم شبیه فرانسوی ها نبودم … اما وارنا کپی برابر اصل مامی و پاپا بود … پوست سفید … موهای طلایی و چشمای آبی … زیاد از حد آبی! دلم براش ضعف رفت … از جا بلند شدم و قبل از اینکه بتونه از زیر دستم فرار کنه پریدم توی بغـ ـلش … بدون مخالفت منو گرفت توی بغـ ـلش و با دست آزادش مقنعه مو از سرم کشید و پرت کرد طرف کاناپه … همونطور از روی زمین بلندم کرد راه افتاد سمت کاناپه و گفت:
– باز چه دسته گلی به آب دادی؟
– وارناااااا
– خودتو لوس نکن! بگو ببینم چه گندی زدی …
– ماشینم!
منو نشوند روی کاناپه و گفت:
– تصادف کردی؟
سرمو تکون دادم و صدایی درآوردم شبیه:
– اوهوم …
سیـ ـگار دیگه ای روشن کرد … با کنترل کنار دستش استریوشو روشن کرد و پک محکمی به سیـ ـگارش زد … یکی از آهنگای قشنگ ادیت پیاف خواننده معروف فرانسوی بود … بی اختیار لال شدم و توی متن آهنگ فرو رفتم:
Non, rien de rien
نه، هیچ چیز از هیچ چیز

Non, je ne regrette rien

نه! من از هیچ چیز احساس پشیمونی نمی کنم

Ni le bien qu’on m’a fait
مردم کارای خوبی با من نکردن

Ni le mal; tout ça m’est bien égal !
نه اینکه همه ی چیزای بد برای من یکسان باشه.
Non, rien de rien
نه، هیچ چیز از هیچ چیز

Non, je ne regrette rien
نه! من از هیچ چیز احساس پشیمونی نمی کنم

C’est payé, balayé, oublié
من برای از بین بردن و فراموش کردن بها پرداخت کردم,

Je me fous du passé !
از گذشته خوشحالم

Avec mes souvenirs
با خاطراتم

J’ai allumé le feu
آتش رو روشن کردم

Mes chagrins, mes plaisirs
مشکلاتم، لذت هام

Je n’ai plus besoin d’eux !
دیگه بهشون نیازی ندارم

Balayées les amours
خاطرات عاشقانه رو دور ریختم

Et tous leurs trémolos
و تمام اون لرزیدن ها رو

Balayés pour toujours
برای همیشه دور ریختم

Je repars à zéro
دوباره از صفر شروع کردم
Non, rien de rien
نه، هیچ چیز از هیچ چیز

Non, je ne regrette rien
نه! من از هیچ چیز احساس پشیمونی نمی کنم

Ni le bien qu’on m’a fait
مردم کارای خوبی با من نکردن

Ni le mal; tout ça m’est bien égal !
نه اینکه همه ی چیزای بد برای من یکسان باشه.

Non, rien de rien
نه، هیچ چیز از هیچ چیز

Non, je ne regrette rien
نه! من از هیچ چیز احساس پشیمونی نمی کنم

Car ma vie, car mes joies
چون زندگی من لذت و خوشی من هست

Aujourd’hui, ça commence avec toi
که امروز با تو آغاز شده

وسطای آهنگ رسیده بود که وارنا گفت:
– خب … چی کار کردی با ماشینت؟
– ببین وارنا … دو تا اتفاق بد با هم افتاده …
لبخندی زد و گفت:
– اتفاق بد! کوچولو … تو اصلا می دونی اتفاق بد چیه؟! بگو ببینم … چی کار کردی؟
– جلوی در دانشگاه زدم به یه بچه بسیجی …
– اوه اوه …
– دیدی بده؟
– ناقصش کردی؟
– نه … زدم به ماشینش …
– خب …
تند تند شروع کردم به تعریف کردن ماجرا با طول و تفصیل … تا تموم شد وارنا غش غش خندید و گفت:
– coquina ( شیطون!)
بلند شدم رفتم نشستم روی پاش و در حالی که مثل بچه های لوس خودمو تاب می دادم گفتم:
– وارنا … حالا هم پاپا هم مامی منو تنبیه می کنن …
– نگران نباش … من باهاشون حرف می زنم …. فقط به خاطر اینکه امروز اصلا حوصله نداشتم

نگران نباش … من باهاشون حرف می زنم …. فقط به خاطر اینکه امروز اصلا حوصله نداشتم و تو با شیطنتت منو خندوندی …
خندیدم و موهای لخـ ـت و تکه تکه طلائیشو پریشون کردم … سرشو از زیر دستم کشید بیرون و گفت:
– بس کن دختر … می دونی چند تا دختر حسرت این کارو دارن؟ پرو نشو!
با اخم گفتم:
– اون دخترا غلط می کنن با تو … راستی ببینم چه می کنی با دوسـ ـت دخترات؟
پوزخندی زد و گفت:
– می خوای ببینیشون؟
– بدم نمی یاد …
کنترل تلویوزیونش رو برداشت … روشنش کرد و وارد سیستمش شد که وصلش کرده بود به تی وی … یکی از فایلا رو باز کرد و زد روی اسلاید شو … خودش بلند شد رفت داخل آشپزخونه نقلی اپنش …
محو تماشای دخترا شدم … اصلا نمی تونستم تفاوتی بینشون قائل بشم …
انگار همه شکل هم بودن … دماغ ها عملی قد یه بند انگشت و رو به بالا … پوست ها برنزه … چشمها مملو از خط چشم و سایه … مژه ها اکستنشن … موها بلوند … ابروها پهن … گونه ها عملی …
چونه عملی … لبها پروتز … با اخم گفتم:
– وارنا … تو رو جون لیزا تو اینا رو با هم قاطی نمی کنی؟
خنده اش گرفت و گفت:
– چه عجب! جای مامی گفتی لیزا! بزرگ شدی …
– ا! لوس نشو … جواب منو بده …
– راستشو بخوای … نه! من براشون رمز گذاشتم …
– چه جوری؟
– دیگه اینا پسرونه است … نمی تونم بگم …
– ا خب بگو که چهار روز دیگه یه پسر همین بلا رو نتونه سرم در بیاره …
– هی هی هی! حواست رو جمع کن!
– مگه چیه؟! تو خودت می دونی که من با پسرای زیادی رابطه دارم …
– رابطه در حد نرمال ایرادی نداره … اما روابطی که من دارم …
با گیجی نگاش کردم و اون با خنده گفت:
– اینطور به من نگاه نکن! یعنی می خوای بگی نمی فهمی؟ من از روی اندامشون شناساییشون می کنم …
خجالت کشیدم … صورتم رو چرخوندم و جیغ زدم:
– وارنا!!! خیلی کثیفی …
وارنا با دو ظرف بستنی از آشپزخونه اومد بیرون …
نشست کنارم و گفت:
– نه عزیزم … این خودشون هستن که این روابط رو دوست دارن … برادر تو خیلی هم پسر خوبیه …
– نخیر … تو خودت اگه روزی بفهمی پسری با من اینکارو کرده چی کار می کنی؟
– اگه فرانسه بودیم هیچی … ولی اینجا … محاله اجازه بدم … اون پسر باید نامزدت باشه
– خب فکر کن اون دختر ها هم برادر دارن …
قاشقی بستنی آورد سمت دهن من … مجبور شدم حرفمو قورت بدم و بستنی رو بخورم … عاشق بستنی طالبی بودم … در همون حالت گفت:
– هیچی نگو خواهر کوچولو … این چیزا درکش واسه تو سخته …
بستنی رو سریع قورت دادم و گفتم:
– نخیر … می خوام بدونم …
– عزیزم … اونا خودشون می خوان …
– منم شاید خودم بخوام …
– من تو رو می شناسم … چون توی تربیتت نقش داشتم … تو محاله همچین چیزی رو بخوای! ولی اگه روزی خواستی مطمئن باش جلوتو نمی گیرم … چرا؟ چون من توی تربیتت سهل انگاری کردم که تو به خودت اجازه دادی همچین چیزی رو بخوای …
نمی دونم چرا خجالت نمی کشیدم … همیشه با وارنا راحت بودم ولی نه تا این حد! سکوت کردم … می شد روی حرفش خیلی فکر کرد … همینجور که توی فکر بودم بستنیمو خوردم … صدای زنگ بلند شد … وارنا از جا بلند شد و گفت:
– این دیگه کیه؟!
– دوسـ ـت دخترت باشه وارنا من از پنجره می پرم بیرون …
خندید و گفت:
– تو چرا عزیزم؟ اونو می ندازم بیرون …
از پشت بهش نگاه کردم و منتظر موندم ببینم کی پشت دره … از صدای احوالپرسی گرم کنجکاو شدم و رفتم طرف در …
– اوه مسیح! ببین کی اینجاست!
با خنده گفتم:
– آرسن! تو اینجا چه غلطی می کنی؟
آرسن خم شد توی صورتم و گفت:
– خجالت بکش نیم وجبی! هفت سال از من کوچیکتری … یه احترامی چیزی بذار …
– خب توام دو سال از وارنا کوچیک تری! مگه بهش احترام می ذاری؟! دائم داری فحشش می دی …
اینو که گفتم آرسن خیز گرفت بگیرتم و من شروع کردم به دویدن از روی مبل ها می پریدم و جیغ می زدم … دستای قوی وارنا منو روی هوا گرفت … مثل گونی زد زیر بغـ ـلش و گفت:
– آروم بگیر بچه … ا! خونه رو خراب کردی …
– وارنا … الان بالا می یارم روی فرشت … منو بذار روی زمین …
آرسن هم داشت بهم می خندید … وارنا ولم کرد روی کاناپه و گفت:
– صاف بشین …
بعد چرخید سمت آرسن و گفت:
– چی می خوری ؟
– یه چیز سبک …
– جین خوبه؟
– عالیه …
وارنا رفت توی آشپزخونه و گفت:
– راه گم کردی آرسن …
– نه … راستش حوصله ام سر رفته بود اومدم دنبالت بریم یه دوری بزنیم …
چپ چپ نگاش کرد … آرسن خیلی خوش قد و هیکل بود … ولی چهره اش زیادی معمولی بود … مثل وارنا بور و سفید بود و چشم آبی …

 

به این پست امتیاز دهید.
Likes2Dislikes0
22 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : ۰ - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.